Články

O letecké fotografii  Zdeněk Fiedler

Nepodařilo se mi najít kloudnou definici letecké fotografie, tak jsem si sepsal vlastní. Tento článek popisuje co považuji za letecké snímky a o čem budou tyto stránky.

Fotografování a filmování pomocí RC modelů  Roman Pilný

Ve světě letecké fotografie a videa mají záběry pořízené z RC modelů své zvláštní místo a specifika. Patří k nim zejména jedinečnost úhlu pohledu a přiblížení, které zvláště u videozáběrů přibližují divákovi svět z nové perspektivy – z pohledu letícího ptáka, nikoliv letce v jakémkoli ze známých létajících strojů.

Jak se fotí z letadla Zdeněk Fiedler

Tyto stránky se zabývají leteckými snímky a abychom jich měli co nejvíc, je zapotřebí, aby ti kdož létají a nefotí, tak začali fotit a ti kdož fotí, ale nelétají, tak začali létat. Přináším proto stručný návod zejména pro neletce, jak na to.