Litomyšl

Město Litomyšl


Litomyšl je desetitisícové město v Pardubickém kraji, ležící 18 km na severozápad od Svitav. První zmínka o Litomyšli se vztahuje k roku 981 v Kosmově kronice české, která ale vyšla až ve 12. století. Olomoucký biskup Jindřich Zdík pozval do Litomyšle v polovině 12. století řád premonstrátů a založil roku 1145 premonstrátský klášter Olivetská hora (lat. Mons oliveti). Premonstráti dosáhli vysoké úrovně hospodářské a kulturní, a tak byla Litomyšl povýšena roku 1259 na město. V 19. století město ztrácelo na významu, zejména z důvodu vedení významných železničních tratí mimo město. 


Zámek Litomyšl


Počátky zámeckého areálu sahají až do středověku, avšak současné podoby nabyl až v průběhu 16. století. Na místě původního hradu nechal nejvyšší kancléř Království českého, Vratislav II. z Pernštejna, postavit své reprezentativní sídlo. Kompletní rozsáhlou přestavbu navrhl Giovanni Battista Aostalli  v letech 1568–1581. Bohatou sgrafitovou výzdobu provedl Šimon Vlach. Pernštejnové vybudovali na zámku i kapli, zasvěcenou sv. Monice. Sgrafitová výzdoba zámku byla později zamalována, obnovena byla až ve 20. století. V roce 1962 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou, roku 1999 byl zařazen do seznamu UNESCO.
 

Letecké snímky

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz