Liberec

Liberec  je statutární město na severu Čech a krajské město Libereckého kraje. Má přes 100 tisíc obyvatel a je tak pátým největším českým městem. Patrně na konci 13. století začala na obchodní cestě z Čech do Lužice, na brodě přes Harcovský potok, vznikat osada, kde si obchodníci mohli po náročném přechodu Ještědského hřebene odpočinout. První zmínka o této obci je z roku 1352. Zlaté období nastalo pro Liberec v 18. století s rozvojem textilního průmyslu. Liberec byl v této době převážně německým městem. Národnostní složení města se stalo problémem po vzniku Československa na podzim 1918. Aby se sudetští Němci neocitli ve státě, kde jejich město budou ovládat Češi, vyhlásili v severním pohraničí provincii Deutschböhmen s vlastní vládou, měnou a Libercem jako hlavním městem. Jejich snaha přidružit se k Německu nebo Rakousku skončila, když nová československá armáda v prosinci téměř bez boje území obsadila. Jedním ze symbolů města je radnice, novorenesanční stavba z roku 1893. Známým symbolem Liberce i celého Libereckého kraje  je stavba hotelu a vysílače na Ještědu jejímž autorem je architekt Karel Hubáček.

Zdroje informací: cs.wikipedia.org  www.liberec.cz

Letecké snímky

Autor fotografií: Flyfoto 2013


Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz