Sázava

Město Sázava

Město Sázava leží na stejnojmenné řece v okrese Benešov. Má téměř 4 tisíce obyvatel. V roce 1032 zde poustevník Prokop založil čtvrtý nejstarší klášter v Čechách. Ve městě má tradici sklářský průmysl.

Sázavský klášter

Před založením kláštera zde byla poustevna svatého Prokopa. Klášter založen roku 1032 knížetem Oldřichem. Klášter rozvíjel slovanskou liturgii, ale v době husitských válek byla jeho činnost výrazně omezena a zastavena též stavba hlavní lodě gotické katedrály. V 18. století došlo ke zrušení kláštera a přestavbě na zámek. Do dneška se zachovaly pouze základy původní stavby, nynější stavba pochází ze 14. století a přestavěna byla v době baroka.

Stránky města: www.mestosazava.cz
Stránky kláštera: www.klaster-sazava.cz
Další informace: cs.wikipedia.org

Letecké fotografie

Autor: Flyfoto
sázavský klášterŽádné komentáře:

Okomentovat