NPR Bohdanečský rybník

Bohdanečský rybník je národní přírodní rezervace u města Lázně Bohdaneč. Zvláště chráněné území zde bylo vyhlášeno již roku 1951 a mělo statut Státní přírodní rezervace. Předmětem ochrany byly především významná ornitologická lokalita s výskytem řady vzácných druhů  a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, dále pak slatinné louky a bažinné olšiny, vrbiny a doubravy.

Zdroje informací: wikipedia 

Letecké snímky

Autor fotografií: Flyfoto 2015Žádné komentáře:

Okomentovat