Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova v katastru obce Zlatá Koruna. Cisterciácký klášter byl založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II. Původně se klášter jmenoval Svatá Koruna , podle relikvie trnu z Kristovy koruny, kterou Přemysl Otakar II. obdržel nepřímo od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Středověké kláštery byly zvláštním místem soustředění, rozjímání a modlitby. Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě.

Zdroje informací: cs.wikipedia.org  www.klaster-zlatakoruna.eu

Letecké snímky

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz