Žehuň

Obec Žehuň

Žehuň je obec ve Středočeském kraji, okresu Kolín asi 15 km severovýchodně od Kolína. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1137, kdy řeholníci z Opatovic nad Labem postavili v Žehuni kostel. 


Žehuňský rybník


Žehuňský rybník na řece Cidlině má katastrální výměru 254 ha, podle rozlohy je v Čechách osmý, podle délky pátý. Slouží k chovu ryb, k zadržování vody i k rekreaci. Rybník se každoročně v polovině října loví.  Část katastru obce zabírá Ptačí oblast Žehuňský rybník -  Obora Kněžičky, Evropsky významná lokalita   Žehuňsko a  národní přírodní rezervace.

Zdroje informací: cs.wikipedia.org     www.zehun.cz

Letecké fotografie

Autor snímků: Flyfoto 2013