Rájec nad Svitavou

Zámek Rájec nad Svitavou je národní kulturní památka, která se nachází na vyvýšenině v bezprostřední blízkosti souměstí Rájec-Jestřebí a nesoucí název původně samostatné obce Rájce nad Svitavou. Patří k architektonickým klenotům Čech i Moravy a je výmluvnou a zároveň výjimečnou ukázkou reprezentačního venkovského sídla ve stylu 2. poloviny 18. století. Předchůdci současného zámku byly ve středověku dvě tvrze.  Roku 1464 přešlo rájecké zboží do držby vladyckého a později panského rodu Drnovských z Drnovic, jehož příslušníci v 2. polovině 15. století menší z tvrzí obnovili v pozdně gotickém stylu, následně pak kolem roku 1570 nechal  Bernard Drnovský z Drnovic toto sídlo podstatně přestavět a rozšířit v renesančním duchu na čtyřkřídlý dvoupatrový zámek s pravoúhlým arkádovým nádvořím a věží nad hlavním vchodem. Stavba dnešního zámeckého komplexu probíhala v letech 1763-1769. Zároveň došlo k postupnému bourání trosek renesančního zámku.

Letecké snímky


Autor fotografií: Flyfoto 2013
Rájec nad Svitavou

 
Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz