Landštejn

Landštejn je mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. Roku 1771 byl zničen požárem a opuštěn. V posledních letech proběhla jeho rekonstrukce. Nachází se v Landštejně, části obce Staré Město pod Landštejnem v Jihočeském kraji, východním směrem od města Nová Bystřice a 3 km severozápadně Starého Města. Hrad Landštejn byl pevností, který měl střežit zemskou stezku do Vitorazska. Předchůdcem dnešního hradu Landštejn je pravděpodobně hrad, který byl postaven na místě dnešní osady Pomezí. Hrad nejdříve plnil obrannou a vojenskou funkci, kdy byly uplatněny spíše funkční stavební prvky tehdejší doby. Jádrem hradu byla velká hranolová věž na jižní straně a menší obytná věž s kaplí na jižní straně. Později byly tyto věže spojeny palácem, do kterého se vcházelo jižní věží. V roce 1495 byla vystavěna hradní kaple sv. Jiří. Teprve za držení hradu pány z Krajířů nastal architektonický rozvoj hradu, kteří začali románský sloh přestavovat do tehdy pohodlnějšího renesančního slohu, včetně přestavby hlavního vstupu do hradu a rozšíření celkového půdorysu stavby. Tehdejší majitel se finančně vyčerpal a v roce 1579 byl hrad prodán. Tím začalo chátrání této stavby, kdy definitivní zkázu dovršil požár v roce 1771. V 70. letech dvacátého století byl hrad zakonzervován a rekonstruován.
 

Letecké snímky

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz