Kolín

Kolín  je okresní město na východě Středočeského kraje na řece Labi. Je důležitou železniční křižovatkou. Provozuje se zde průmysl chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský a polygrafický. Kolín byl založen relokací před rokem 1261 (první písemná zmínka) pravděpodobně Přemyslem Otakarem II., osídlena je však tato oblast nepřetržitě už od pravěku.  Z příkazu krále Přemysla Otakara II. bylo vybudováno městské opevnění z dvojitého pásu kamenných hradeb. Historické jádro je od roku 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Zachovalo si původní středověký půdorys. Na Karlově náměstí se nacházejí barokní domy, novorenesanční radnice, morový sloup a kašna. Jihozápadní část tvoří bývalé židovské ghetto se synagogou ze 17. století. Centrum je obehnáno dvojitým pásem hradeb (částečně zachovaným) s parkánem. Dominantou města je chrám sv. Bartoloměje, původně raně gotický z 2. poloviny 13. století.

Zdroje informací: cs.wikipedia.org  www.mukolin.cz/

Letecké snímky

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz