Klatovy


Novější fotografie Klatov z roku 2015 najdete Zde.

Klatovy jsou západočeské okresní město ležící v Pošumaví, jižně od Plzně. Město je někdy také nazývané „brána Šumavy“. Protéká jím malý Drnový potok, který se vlévá za městem do Úhlavy. Město Klatovy založil král Přemysl Otakar II. okolo roku 1260. Velký rozkvět zažilo za vlády Lucemburků, kdy získalo různá práva. Zprvu obyvatelstvo Klatov tvořili převážně Němci, ale postupně se město zalidňovalo českým obyvatelstvem. Klatovy jsou moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem obyvatel jsou po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje. Klatovy žijí bohatým kulturním a společenským životem.

Zdroje informací: cs.wikipedia.org  www.klatovy.cz

Letecké snímky

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz