Jihlava

Jihlava je statutární město, původně pouze moravské, dnes po obou stranách česko-moravské zemské hranice (tvořené zčásti řekou Jihlavou). Historické město, založené ve 13. století jako hornické s těžbou stříbra, je od roku 1982 městskou památkovou rezervací a od roku 2000 centrem Kraje Vysočina. Město má přes 50 tisíc obyvatel  V Jihlavě je významný průmysl, zoologická zahrada a vaří se zde pivo Ježek. První zmínka o osadě jménem Jihlava pochází z roku 1233. Velký rozvoj město zažilo v 18. a 19. století, když se stalo druhým největším producentem sukna v tehdejší habsburské monarchii. Do roku 1945 tvořila Jihlava se svým okolím druhou největší německou jazykovou enklávu na území českých zemí.
Zdroje informací: cs.wikipedia.org  www.jihlava.cz

Letecké snímky

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz
Jihlava