Domažlice

Domažlice jsou okresní město v Plzeňském kraji a tradiční centrum regionu Chodsko. Sestávají z vlastního města, čtyř pojmenovaných předměstí a vsi Havlovice. Město se rozkládá na potoce Zubřina. Jeho zástavba má protáhlý tvar, ve východo-západním směru měří 4 km, od severu k jihu potom jen asi 1,5 km. Nejstarší psané zmínky o Domažlicích se datují ke konci 10. století, kdy zde existovala osada, které později Přemysl Otakar II. udělil městská práva. Roku 1231 bylo město obehnáno hradbami, aby tak bylo zabezpečeno před vpády z Bavorska. V 60. letech 13. století byly Domažlice povýšeny na královské město a místní hrad se stal sídlem purkrabího. V centru města se nachází historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století, dnes jsou součástí městské památkové rezervace. Dochovaly se také zbytky již zmíněného gotického opevnění, zámek (ten vznikl přestavbou původního hradu v 18. století), gotický farní kostel a klášter.
 
Zdroje informací: wikipedia oficiální stránky

Letecké snímky

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz
Domažlice