Horažďovice

Horažďovice jsou město v západních Čechách. Leží mezi Strakonicemi a Klatovy v nadmořské výšce 427 m na levém břehu řeky Otavy; žije zde okolo přes 5 tisíc obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Počátek osídlení je spjat s hradištěm na Práchni. Nejstarší zprávy (z roku 1251), týkající se Horažďovic, hovoří o osadě Gorazdějovice, založené knězem Gorazdem, žákem a nástupcem sv. Metoděje. V roce 1292 byla osada povýšena na město králem Václavem II. Město získalo městská práva, zejména právo hradební, v krátké době bylo město opevněno a postavena tvrz.
Horažďovice jsou třetím největším městem bývalého Klatovského okresu. Mezi nejvýznamnější historické památky patří bezesporu kostel sv. Petra a Pavla již ze 13. století, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a klášterní kostel pany Marie. Dále pak Červená brána z roku 1252, druhá nejstarší dochovaná brána v Čechách, masné krámy v Hradební ulici a mnoho jiných. Přímo v centru se nachází rozsáhlý areál zámku, kde je umístěno muzeum, knihovna, informační centrum, dům dětí a mládeže a galerie.
Zdroje informací: cs.wikipedia.org  www.sumavanet.cz

Letecké fotografie

Autor: Flyfoto 2012

Zámek Horažďovice
Horažďovice

Žádné komentáře:

Okomentovat