Boskovice

Boskovice jsou město v okrese Blansko v Jihomoravském kraji, 14 km severně od Blanska a 33 km severně od Brna na hranicích Drahanské vrchoviny. Severozápadně od města leží vodní nádrž Boskovice a Přírodní park Řehořkovo Kořenecko. Jižní částí města protéká potok Bělá. V roce 2011 zde žilo přes 11 tisíc obyvatel. Historické jádro města včetně ghetta je od roku 1990 městskou památkovou zónou.
Boskovice jako trhová osada byla založena pravděpodobně ve 13. století. Avšak z archeologických nálezů lze usuzovat, že osídlení v těchto místech je daleko starší. První uvedení názvu Boskovice je z roku 1222, kdy Jimram z Boskovic byl svědkem vydání listiny Přemyslem Otakarem I.. O sto let později, roku 1313, je datována první zmínka o Boskovickém hradu. První písemná zmínka přímo o městě samotném pochází z roku 1413.
Hrad byl založen pravděpodobně již v 1. polovině 13. století. Z roku 1222 je znám šlechtic Jimram z Boskovic, který však patrně sídlil na opevněném sídle, které stálo na místě, zvaném "Bašta", případně někde jinde. Pravděpodobně ještě tento původní hrad byl roku 1312 dobyt vojskem Jana Lucemburského, protože majitel Arkleb z Boskovic byl proti němu v odboji. S hradem je úzce spojena nedaleko situovaná bašta. Některými prameny je uváděna jako předsunuté opevnění hradu, jiné ji zase uvádějí jako původní hrad rodu Boskoviců. S hradem je úzce spojena nedaleko situovaná bašta. Na hradě se nachází 26 m hluboká studna se šlapacím mechanismem ze 16. století, jediným funkčním v republice.

Zdroje informací: cs.wikipedia.org hradboskovice.cz boskovice.cz

Letecké fotografie

Autor: Flyfoto 2013, 2004
Hrad Boskovice
Hrad Boskovice
Vodní nádrž Boskovice
Vodní nádrž Boskovice
Boskovice

Žádné komentáře:

Okomentovat