Zvíkov

Hrad Zvíkov se nachází na ostrohu nad soutokem řeky Otavy a Vltavy, nedaleko vesnice Zvíkovské Podhradí v Jihočeském kraji. Od roku 1950 je významnou národně kulturní památkou. Historie hradu Zvíkova je od počátku spjata s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. Roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči a hrad byl podstoupen Jindřichu z Rožmberka. Největší slávu získal hrad za vlády Karla IV., který jej dal důkladně opravit a rád v něm i pobýval. V husitských válkách byl hrad roku 1429 obléhán Tábory, nebyl však dobyt. Roku 1623 získali hrad Eggenberkové a po jejich vymření přešel do vlastnictví Schwarzenbergů.
Podrobné informace cs.wikipedia.org
Oficiální stránky hradu: www.hrad-zvikov.eu

Letecké fotografie

Virtuální prohlídka: Flyfoto 2019
Fotografie: Flyfoto 2019


Zdroj: Wikimedia Commons, autor: Karel Jakubec

Letecké snímky hradu Zvíkov

 Autor: Jan Kouba, www.fotokouba.cz