Olomouc

Olomouc, hanácky Olomóc nebo Holomóc je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a historická metropole celé Moravy. Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. V historickém jádru města, obklopeném rameny řeky Moravy, je situováno několik velkých náměstí, z nichž na Horním náměstí je umístěna radnice s orlojem z 15. století, Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna, a především památka UNESCO sloup Nejsvětější Trojice, postavený v roce 1740. Pozoruhodný je také arcibiskupský dóm svatého Václava, kde roku 1469 prohlásila část českých a moravských pánů uherského krále Matyáše Korvína králem českým a kde se taktéž nachází hrobka českého krále Václava III., zavražděného právě v Olomouci.
Podrobné informace: htcs.wikipedia.org
Oficiální portál města: www.olomouc.eu

Letecké fotografie

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz


 
 
Zdroj: Wikimedia Commons, autor: RadekS