Mělník

Zdroje informací:
Oficiální stránky města www.melnik.cz
Stránky zámku www.lobkowicz-melnik.cz
Další informace cs.wikipedia.org

Město Mělník

Mělník je okresní město ve Středočeském kraji 30 km na sever od Prahy. Leží na pravém břehu Labe naproti ústí Vltavy; historické centrum se rozkládá na vyvýšenině obtékané potokem Pšovkou. Mělník je původně slovanské pojmenování kopce z mělnících se hornin bočního útvaru. První zmínky osídlení této oblasti pochází z neolitu. Město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. Zakládací listinu město nemá. A tak první zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z 25. listopadu 1274, kterou byl Mělnickým darován k dobudování obce podíl na výnosu labského obchodu. Mělník prohlásil natrvalo za královské věnné město až Karel IV. Ten sem dal přivézt z Burgundska a ze Champagne vinnou révu a zvelebil tak mělnické vinařství. Od konce 18. století se Mělník stal součástí zemědělského zázemí pro pražskou aglomeraci a také průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu.

Zámek Mělník

Nad soutokem Labe s Vltavou se nad řekou a svahem porostlým vinicemi rozkládá zámek Mělník, původním názvem Pšov. Původní dřevěný hrad byl zřejmě již koncem desátého století nahrazen kamenným sídlem, jehož pozůstatkem je jižní věžovitá část západního křídla zámku, na venkovní fasádě doložená řádkovým, raně románským zdivem. Hrad i město držely manželky významných českých panovníků a zřejmě za posledních Přemyslovců ve 2 . polovině 13. století došlo k velké gotické výstavbě hradu.

Letecké fotografie

Autor: Flyfoto 2012

Autor: Luboš Růžička, lubator.rajce.idnes.cz Fotky byly pořízeny při okružním letu nad Mělníkem na jaře roku 2010.
Žádné komentáře:

Okomentovat