Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO.
Na území dnešní Prahy sídlila v předhistorické době řada nejrůznějších kmenů V 6. století začali osídlovat pražskou kotlinu Slované.  V době panování Karla IV. se Praha stala císařskou residencí a císař zamýšlel učinit z ní hlavní město Svaté říše římské. Prostor vymezený hradbami pražských měst však začal být příliš těsný, a tak panovník přistoupil k velkorysému podniku – v roce 1348 založil Nové Město pražské a vytyčil pro ně rozsáhlé území rozprostírající se mezi Vyšehradem, Poříčím a Starým Městem. To bylo postupně zaplněno výstavnými měšťanskými domy, prostornými tržišti, nádhernými stavbami kostelů a klášterů. Tehdy byla Praha třetím největším městem v Evropě (po Římu a Konstantinopoli).

Zdroje informací: praha.eu cs.wikipedia.org
.

Letecké video Prahy

Úžasné video z RC modelu, autor team-blacksheep.com
.

.
 
 

Letecké snímky Prahy

Autor fotografií: Jan Kouba, www.fotokouba.cz