Město Nymburk

Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, však dodnes není úplně známo. V současnosti je za vznik města přijímán rok 1275.Název Nymburk je odvozen od slova Neuburg a byl původně osídlen německy mluvícími osadníky. Podle Hájkovy kroniky se Nymburk dříve jmenoval Svinibrod a to z důvodu, že se zde na druhé části, dnes za Labem pásly svině (prasata). Nymburk je důležitou železniční křižovatkou s depem kolejových vozidel ČD. Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město o ledvinovitém půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy (zachovány dodnes coby Malé a Velké Valy).
Stránky města: mesto-nymburk.cz
Další informace: cs.wikipedia.org

FLyFOTO 360

Nymburk

Autor fotografií: FLyFOTO 2012
Žádné komentáře:

Okomentovat